sahypa_banner

Önümler

Gurluşyk enjamlary üçin guýma guýma

Gysga düşündiriş:

önümleri içerki we daşarky görnüşde saklaň.

önümçiligiň hilini we netijeliligini saklaň.

- Müşderä gönükdirilen gatnaşyk: Islegiňiz ileri tutular

- Amal ygtybarlylygy: Dünýä birinji derejeli tirkeg önümçilik liniýasy we eksport tejribesi bilen

- Çözgüt hödürlemek: Müşderiniň köpdürli islegini kanagatlandyrýan milli kepillendirilen gözleg we barlag merkezi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

- Müşderä gönükdirilen gatnaşyk: Islegiňiz ileri tutular

- Amal ygtybarlylygy: Dünýä birinji derejeli tirkeg önümçilik liniýasy we eksport tejribesi bilen

- Çözgüt hödürlemek: Müşderiniň köpdürli islegini kanagatlandyrýan milli kepillendirilen gözleg we barlag merkezi

Önüm seriýasy

Transportarym tirkegleri, şäher arassalaýjy awtoulaglary, gurluşykda ulanylýan ulaglary we uçar traktoryny öndürmekde kesgitlenen müşderi transport çözgütlerini hödürlemäge bagyşlanýarys.Hormatly müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyga açyk we hyzmatdaşlarymyz bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurmaga taýýardyrys.

Şahadatnama

ISO / TS 16949: 2009 Hil ulgamy,

ISO14001: 2004 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

OHSAS18001: 2007 hünär saglygy we howpsuz dolandyryş ulgamy synagy.

Doly açar amal

Esasy ýasamak---Gum tutawajy---Galyndy prosesi---Eritmek we guýmak prosesi---Arassa we synag


Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew