sahypa_banner (1)

Çingte taryhy

Gurmak

Awto guýma önümçiligine başlaň

Önümçilik zawodyny döwrebaplaşdyrmak

Vehiclesörite ulag öndürip başlaň

Trailer oklaryny öndürip başlaň

Ok ýygnamak önümçiligine başlaň

Täze ofis binasy

Awtomatiki guýma önümçilik liniýasyny hödürläň

Senagat seýilgähine geç

Milli kepillendirilen gözleg we barlag merkezi

Ösen dişli önümçilik liniýasyny hödürläň

Milli kepillendirilen laboratoriýa.

Täze ofis binasy

60 ýyllygy

Täze synag merkezi

Strategiýanyň 2025-nji ýyly

Qingte topary 60 ýyldan gowrak ösüş

Diwersifikasiýa edilen kärhana Hytaýda ýörite ulaglarda we awtoulag böleklerinde iň möhüm önümçilik we eksport bazalarynyň biri bolan 26 golçur kärhanasy bilen 7 önümçilik bazasy bar.
Awtoulag pudagyna üns beriň Tehniki gözleglere, Gözegçilige, Önümçiligiň gowulaşmagyna üns beriň

Esasy MFG iş çäkleri

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

123

Ok oky bölümi

1234

Veörite ulag kärhanasy

1235

Komponentler iş bölümi

Esasy MFG iş çäkleri

Semi Trailer OEM / ODM hyzmaty

Global trailer önümleri, CKD ýa-da SKD üçin goldaw we gaýtadan işlemek hyzmatlary bar

Ucksük awtoulaglary we tirkegler

Pes düşekli ýarym tirkeg, tekiz düşekli ýarym tirkeg, skelet ýarym tirkeg, diwar ýarym tirkeg, Wan ýarym tirkeg, damper / maslahat beriji treýler, tank ýarym tirkeg , Süpüriji süpüriji, Fekal sorujy awtoulag, ýokary basyşly ýuwujy tanker, uçar çekiji traktor, howa işleýän ulaglar, gämi traktory, ýahta daşaýjy, ýangyn söndüriji awtoulag

Sürüjiler

MD & HD ýük awtoulag oklary, LD ýük awtoulag oklary, doly hereketlendiriji oklar, awtobus oklary, gurluşyk ulagy oklary, pik-oklar

Trailer oklary

Adaty tirkeg oky, gysga tirkeg oky, asma

Komponentler

Söwda ulagy Kasting, ýoldan daşda ulanmak Dökümler, Forgings, şassi bölekleri

Esasy hormatlar

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

5

“Qingte Group”, Hytaýyň awtoulag pudagynda “Meşhur Hytaý söwda belligi” we “Hytaýyň iň gowy markasy” baýragyna eýe bolan ilkinji kompaniýa.Şeýle hem, “Hytaýda ajaýyp hususy kärhana”,

"Hytaýda hil, hyzmat we karz AAA derejeli kärhana"

“Hytaýda garaşsyz markanyň iň gowy 10 awtoulag zapas kärhanasy”

"Hytaýyň ulaglar we awtoulag bölekleri üçin eksport bazasy kärhanasy"

"Hytaýda mehaniki senagatyň iň täsirli markasy"

"Hytaýyň mehaniki pudagynda ösen kärhana"

“Iň gowy 500 hytaý hususy kärhanasy” we ş.m.

“Hytaý awtoulag hyzmatynyň dört ýyldyzly kärhanasy”

Önüm bazasynyň ýerleşýän ýeri

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

1

Qingte elmydama durnukly ösüş ýolunda


Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew