banner

Sürüjiler

Qinte Zhongli ok hyzmaty

Hytaýda öňdebaryjy marka

1

“Qingdao Qingte Zhongli Axle Co. Ltd.Sürüji oky FAW, FOTON DAIMLER, XCMG, ZHUNGCHENG Fotonyň awtoulag meýilnamasy we Hytaýda “Çingte” markasy bilen beýleki öňdebaryjy zawod üçin doly toplumdan emele gelýär. Kompaniýa, Hytaýyň hereketlendiriji ok öndürýän kärhanasynda iň giňişleýin, iň ösen we iň çylşyrymly bolmak isleýär.FTV, Mynx650, Beýik Britaniýa Tompson goşa kelleli awtomatiki sürtülme kebşirlemesi we Italiýa Motoman roboty ýaly dünýäniň iň ösen önümçilik kärhanasynyň jemi 10-dan gowrak toplumyny tanatmak üçin ep-esli pul sarp etdi.250 million RMB ok zawodynyň 2-nji tapgyra degişli umumy maýa goýumy tamamlandy we okly kebşirlemek we gaýtadan işlemek, daşaýjy gaýtadan işlemek, ok ýygnamak, reňklemek we saklamak ýaly esasy prosesleriň hemmesi awtomatiki we maglumatly önümçilik amala aşyrylýar. Esasy önümçilik liniýasy 2 Qingdao Qingte Zhongli Axle Co., Ltd, üpjün etmek maksady bilen, hereketlendiriji ok pudagynda dünýäde birinji derejeli üpjün ediji bolmak üçin uzak möhletleýin strategiki syýasat hökmünde “Garaşsyz innowasiýa, ýokary hilli, arzan, halkaralaşma” almagy dowam etdirer. dünýädäki müşderilere iň oňat önümler we hyzmatlar.

Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew