sahypa_banner

ýagdaý

 • Skelet ýarym treýler Sinotranslara köp eltip bermek

  Skelet ýarym treýler Sinotranslara köp eltip bermek

  50 “Sinotrans” -a skelet konteýner ýarym tirkegleri doly gutardy.“Qingte Trailers” müşderi üçin ýokary hilli we iň gowy hyzmatlara ünsi jemleýär.Bu ruh, Sinotrans ýaly müşderi tarapyndan ýokary öwgä eýe bolýar.Önümlerimizden we hyzmatymyzdan gaty kanagatlanýarlar.Çingte gaty isleýär ...
  Koprak oka
 • 2 ok 40 FT konteýner ýarym tirkeg Günorta Amerika eltip bermäge taýyn boluň

  2 ok 40 FT konteýner ýarym tirkeg Günorta Amerika eltip bermäge taýyn boluň

  40 FT konteýner ýarym tirkeg giriş
  Koprak oka
 • 20FT konteýner şassi ýarym tirkeg Günorta-gündogara eltmäge taýyn

  20FT konteýner şassi ýarym tirkeg Günorta-gündogara eltmäge taýyn

  20FT konteýner şassi ýarym treýler Giriş “Youtube” wideosy
  Koprak oka
 • Hytaýdan satyn alnan ýarym ýolagçylaryňyzy nädip eltip bermeli

  Hytaýdan satyn alnan ýarym ýolagçylaryňyzy nädip eltip bermeli

  Halkara logistika halkara işewürlik pudagynda iň möhüm rol oýnaýar.Deňiz arkaly eltip bermek häzirki wagtda ulanylýan iň giň ýaýran usul, sebäbi bu ýol ygtybarly we arzan.Semitrailer ölçegi hakykatdanam konteýneriň ýakynlygy sebäpli aýratyn.Käbir ulag uludyr ...
  Koprak oka
 • Poroşok tanky ýarym tirkeg näme

  Poroşok tanky ýarym tirkeg näme

  Uglerod polat 50 CBM poroşok tanky ýarym tirkeg awtoulagy Pes dykyzlykly material üçin poroşok tanky ýarym tirkeg, pes dykyzlykly poroşok matrialyna gönükdirilen ýörite ulag görnüşidir, diametri un, kömür kül, sement, mineral poroşok, kahstik gazlandyrylan gazlar ýaly 0,1 az transport.Bakyň ýarym traýy ...
  Koprak oka
 • Modully treýler näme --— Goldhofer ýarym treýler

  Modully treýler näme --— Goldhofer ýarym treýler

  Dünýädäki esasy akym modul treýleri Goldhofer modul tirkeg , Nikolas trailer, SMPT we özi hereket edýär.Bu modul tirkegler agyr liftde giňden ulanylýar.Esasanam artykmaç we aşa agramly enjamlary daşamak üçin.Guzenek, modul birligi, güýç birligi ...
  Koprak oka
 • Uglerod polat U görnüşli “Dump Semi” trailer Namibiýany ibermäge taýyn

  Uglerod polat U görnüşli “Dump Semi” trailer Namibiýany ibermäge taýyn

  Namibiýadan gelen Afrika müşderisiniň ynamy üçin sag boluň.Müşderi professional logistik müşderi.Dürli ýarym ýolagçy her ýyl “Qingte” -den satyn almaly.Bu gezek Çingte şäherinden 8 sany ýarym tirkeg satyn alyndy.Bu taşlaýyş treýleri U görnüşli dizaýn bilen täzelendi.Zibil ...
  Koprak oka
 • Salam !!!Yssyda sabyr edýän “Elektrik adamy”

  Salam !!!Yssyda sabyr edýän “Elektrik adamy”

  “Qingte” ýörite awtoulag güýji Hytaý elektrikleri Yssy tomusda, kondisionerli otagda salkynlykdan lezzet alanyňyzda, Terleme işini ýerine ýetirýän bir topar adamy ýatdan çykarmaň.Uzak wagtlap yssy, çygly howa elektrik ýüküniň gün-günden ýokarlanmagyna sebäp bolýar.Ge ...
  Koprak oka
 • Ingingte konteýner tekiz tirkeg

  Ingingte konteýner tekiz tirkeg

  2 Okly konteýner tekiz tirkeg Deňiz portuny daşamak üçin “Qingte” konteýner tirkeg Konteýner tekiz tirkeg adaty konteýner tekiz tirkeg esasynda işlenip düzüldi.Easyeňil işlemek üçin öwrüm gulpuny ösdürdi..Bu dizaýn portlarda we terde konteýner dolanyşygynda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gapdal diwar Kargo ýarym tirkeg

  Gapdal diwar Kargo ýarym tirkeg

  Oklar 2/3/4 elýeterli Dürli gapdal diwarlary ýöriteleşdirip bolýar Sidewall ýük ýarym ýoly konteýner tekiz tirkeg esasynda işlenip düzüldi.Gapdal diwar uly guty ýalydyr .Bu dizaýn dürli önümleri daşamaga mümkinçilik berýär....
  Koprak oka
 • Afrikanyň müşderisine ingingte hoş geldiňiz

  Afrikanyň müşderisine ingingte hoş geldiňiz

  Afrikanyň gowy ösmegi bilen Afrika marketingine has köp adam üns berýär.Infrastrukturanyň gurluşygyny we ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin ýerli ilat hem köp önüm import etmeli.Hytaýyň olar üçin ilkinji bolmalydygyna şek ýok ...
  Koprak oka
 • 3 ok 60T pes derejeli ýarym tirkeg

  3 ok 60T pes derejeli ýarym tirkeg

  3 AXLE LOWBED SEMI TRAILER ÖSÜŞLERIAwtomatiki suwasty Arc prosesleri bilen kebşirlenen ýokary dartyşly polat Q345B saýlamak.Iň ýokary flanes 20mm, ini140mm; Orta flanes 1 ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3
Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew