sahypa_banner

Önümler

Qingte YUEK 3-12 tonna ok

Gysga düşündiriş:

1. Bnef we ygtybarly dizaýn

2. 127Mnv garyndy ýylylyk ekstruding we bökdençsiz polat turbany kabul etmek bilen, oňat sintetiki öndürijiligi, güýçli ýük göterijiligi we ýeňil agramly şäherleri bar

3. highokary hilli garyndydan ýasalan eplenç, doly ýylylyk bilen bejermek arkaly, has takyklygy bilen import edilýän sanly işleýiş merkezi tarapyndan gaýtadan işlenýär.

4.Mobi XHP222 çalgy ýagyny kabul etmek mugt hyzmat etmegiň wagtyny uzaldýar

5. qualityokary hilli import edilýän esbest mugt tormoz örtüklerini kabul etmek bilen, abraýyň ömri azyndan 25% ýokarlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. Bnef we ygtybarly dizaýn

2. 127Mnv garyndy ýylylyk ekstruding we bökdençsiz polat turbany kabul etmek bilen, oňat sintetiki öndürijiligi, güýçli ýük göterijiligi we ýeňil agramly şäherleri bar

3. highokary hilli garyndydan ýasalan eplenç, doly ýylylyk bilen bejermek arkaly, has takyklygy bilen import edilýän sanly işleýiş merkezi tarapyndan gaýtadan işlenýär.

4.Mobi XHP222 çalgy ýagyny kabul etmek mugt hyzmat etmegiň wagtyny uzaldýar

5. qualityokary hilli import edilýän esbest mugt tormoz örtüklerini kabul etmek bilen, abraýyň ömri azyndan 25% ýokarlanýar.

6. specialörite möhürler bilen gabat gelýän kamera, tormoz deprekine ýagyň girmegini üpjün edip bilmez.Işleýän ygtybarlylygy guatant etmek

7.Havig tormoz bölekleriniň Demirgazyk Amerikanyň çalt tormoz enjamy bilen üýtgemegi

8. 950 1 seriýaly ok, ýörite dizaýn bilen, aşa pes tekiz tirkegleri ýörite ulanmak talaplaryny kanagatlandyryp biler

9. ISO BSF DIN we JAP ýaly armatura düzedişleriniň dürli diapazony, dürli tigir tekerleriniň talaplaryna laýyk bolup biler.

10.ABS islege bagly däl

11,15 aý ýa-da 180,000 Kms hyzmaty

12.24 Satuwdan soňky hyzmat

Önümiň parametrleri

Model

Tormoz görnüşi

Tigir yzy

Okuw

Ok turbasy

PCD

H

Howa palatasynyň merkezi aralygy

Umumy uzynlyk

Rük bahasy

QT13HFQ0

420X220

1840

10XM22X1.5 ISO

150X150

35335mm

280.8mm

350

2196

13T


baglanyşykly önümler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew